Autorijschool JR

Aanvullende recente bijscholing in:

  • ABC gesprekstechniek bij autisme en ADHD deel 1
  • ABC gesprekstechniek bij autisme en ADHD deel 2
  • Brain Blocks
  • Oplossingsgericht werken in de praktijk