Autorijschool Hotsma

Allerwegen vertrouwd | Rijopleidingen waar rust,structuur,duidelijke uitleg en persoonlijke aandacht centraal staan.
Assen,Heerenveen,Leeuwarden,Sneek, Joure en Drachten.

Aanvullende recente bijscholing in:

  • ABC gesprekstechniek bij autisme en ADHD deel 1
  • ABC gesprekstechniek bij autisme en ADHD deel 2