Autorijschool Dick van der Vliet

Onze rustige, gestructureerde en
eenduidige lesopbouw, zorgen voor
een optimale en prettige leeromgeving.

Aanvullende recente bijscholing in:

  • ABC gesprekstechniek bij autisme en ADHD deel 1
  • ABC gesprekstechniek bij autisme en ADHD deel 2
  • Brainblocks
  • Oplossingsgericht werken in de praktijk