Publicatie Informatieverwerkingsstoornis en rijles in Autoweek

Veel rij-instructeurs reageerden op mijn eerdere columns over ADHD en over vlotte leerlingen die steeds schaarser worden. Ze merkten op dat faalangst, ADHD en andere leerproblemen steeds vaker in de lesauto tot uitdrukking lijken te komen. Misschien omdat rijles tegenwoordig veel zelfstandigheid vraagt, uitermate lastig voor leerlingen met een informatieverwerkingsstoornis.

Rij-instructeurs krijgen het zo ook moeilijker om de juiste begeleiding te bieden. Het zijn immers geen pedagogen, psychologen of onderwijskundigen. De huidige rij-instructeursopleidingen besteden geen aandacht aan het lesgeven aan leerlingen met dergelijke stoornissen. Spectrum Brabant, een instelling voor zorg en onderwijs, ontwikkelde daarom twee trainingen voor rij-instructeurs. De basistraining richt zich specifiek op het geven van rijles aan leerlingen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen. In de gespecialiseerde training wordt dieper ingegaan op de aard van de stoornis en de gevolgen die dit tijdens de rijles heeft. Dit werkt uitstekend voor leerlingen met autisme, maar ook rijleskandidaten met een andere informatieverwerkingsproblematiek profiteren van een dergelijke benadering. De rij-instructeur verwerft basiskennis op het gebied van autisme en aanverwante problemen en krijgt inzicht in de meest voorkomende struikelblokken en valkuilen. Daardoor kan hij die tijdens de rijles herkennen en opvangen. De essentie van de aanpak en de begeleiding zit in duidelijkheid en het zo concreet mogelijk zijn, stap voor stap. Misschien dat de training daarom zoveel rijinstructeurs trekt die al lesgeven volgens de Rijopleiding in Stappen, een bij uitstek geschikte methodiek voor dergelijke kandidaten.