Publicatie Ervaringen trainer Renate van Dorst

In maart heeft de eerste gespecialiseerde training ‘omgaan met autisme tijdens de rijles’ plaatsgevonden. Voor mij als trainer was het een feestje om met een club van 12, tot in de tenen gemotiveerde rijinstructeurs, te kunnen werken. Twee zaterdagen zijn we samen intensief bezig geweest met de vraag: “Wat betekent het voor een rij-instructeur om een kandidaat met een informatieverwerkingsstoornis klaar te stomen voor zelfstandige deelname aan het verkeer. Wat houdt dit concreet in voor de rijinstructeur?”

Een rij-instructeur heeft hiervoor nodig:

  • Kennis van informatieverwerkingsstoornissen,
    tijdens deze training met de nadruk op Autisme Spectrum Stoornissen.
  • Begrip en kennis van de gevolgen die de stoornis heeft op het leren autorijden en actief deelnemen aan het verkeer.
  • Vaardigheden en hulpmiddelen om de kandidaat met autisme te begeleiden.
    ‘Hoe maak je gebruik van de sterke kanten van de kandidaat en hoe kom je tegemoet aan diens zwakke kanten?’
  • Het besef dat jouw aanpassingen van cruciaal zijn voor het slagen van de kandidaat.
  • Bovenstaande kunnen vertalen naar de praktijk van alledag.

Na anderhalve dag intensief trainen, ben ik ervan overtuigd dat de deelgenomen instructeurs uitermate capabel zijn om met deze doelgroep te werken. Opvallend was, dat zelfs tijdens de pauzes, uitsluitend werd gesproken over de ervaringen met deze kandidaten. De deelnemende instructeurs hebben allen een grote affiniteit met deze kandidaten en sommigen zelfs al jarenlang specifieke ervaring.
Iedereen heeft aangegeven door deze training en de interactie met elkaar, deskundiger te zijn geworden op dit gebied.

Voor de volledigheid wil ik hierbij opmerken, dat uitsluitend het volgen van een workshop of training geen garantie geeft voor het succesvol kunnen werken met kandidaten met een informatieverwerkingsstoornis. Je hebt er affiniteit met de doelgroep, geduld en heel veel oefenmomenten voor nodig, voor je de specifieke aanpak echt toe kunt passen.

Ik hoop dat ik nog vele rij-instructeurs mag enthousiasmeren voor deze training. Ik wil rij-instructeurs de kennis geven die zij nodig hebben en hen helpen de vaardigheden en tools te ontwikkelen om met deze kandidaten om te gaan.

Renate van Dorst

Stafmedewerker Ontwikkeling en Kwaliteit/
Trainer