Provincie Groningen

Instructeurs met gevorderde kennis en vaardigheden

De hieronder genoemd instructeurs hebben zowel de basisworkshop als de gevorderde training autisme en ADHD gevolgd. Het label geeft aan of de instructeur de bijscholing in alleen autisme heeft gevolgd of in zowel autisme als ADHD. Lees meer over het gevolgde opleidingsaanbod.

Veendam

Autorijschool JR

Aanvullende recente bijscholing in:

  • ABC gesprekstechniek bij autisme en ADHD deel 1
  • ABC gesprekstechniek bij autisme en ADHD deel 2
  • Brain Blocks
  • Oplossingsgericht werken in de praktijk

Instructeur: Jan Rienk de Jonge

Website: www.autorijschooljr.nl

E-mail: info@autorijschooljr.nl