Kwalificaties

Voor Spectrum Brabant komt kwaliteit en professionaliteit in alle gevallen op de eerste plaats. Er wordt dan ook continue gewerkt aan bijstelling en verbetering van het aanbod en de gebruikte methodieken. Het is de stellige overtuiging van het centrum dat zonder gebruik van eenduidige methodieken geen professionele behandeling en begeleiding geboden kan worden. Het aanbod dient continue te worden bijgesteld op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Alle medewerkers worden dan ook regelmatig bijgeschoold en staan continue onder supervisie van ervaren GZ-psychologen, orthopedagogen en onderwijskundigen.

Hieronder een overzicht van de kwalificaties en organisaties waarbij Spectrum Brabant is aangesloten:

Hieronder een overzicht van de kwalificaties en organisaties waarbij Spectrum Brabant is aangesloten:

Afkorting Betekenis
BIG BIG-registratie GZ-psychologen bij het RIBIZ (Registratie en Informatie Beroepsoefenaren in de Zorg)
ZCB Zorgcoöperatie Brabant, samenwerkingsverband van kleinschalige hulpverlening aan kinderen en volwassenen in de regio ZO-Brabant
Psyzorg PsyZorg ZO-Brabant is een regionaal samenwerkingsverband van psychologenpraktijken die werkzaam zijn in Zuidoost-Brabant.
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
Basiskeurmerk
GGz
Keurmerk voor kwaliteit in de basis geestelijke gezondheidszorg.
CRKBO Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs
LBRT Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers
LVSI Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten
StuNed Stichting Studiebegeleiding Nederland
Balans Oudervereniging voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme, voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen
Per Saldo Belangenvereniging van en voor mensen met een Persoonsgebonden budget
ECABO Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Social Enterprise.nl Landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt.

Op het moment loopt een officiële aanvraag tot ISO-certificering. De  ISO 9001 is een norm waarin staat beschreven waar het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie aan moet voldoen. Spectrum Brabant voldoet aan alle eisen en wij hopen het certificaat binnenkort te ontvangen.