Rijles en Autisme

Rijles-en-Autisme.nl is een onderdeel van Spectrum Brabant. Spectrum Brabant is een centrum voor zorg en onderwijs waar een gespecialiseerd centrum voor autisme en ADHD onderdeel van uitmaakt.

Spectrum Brabant stelt zichzelf o.a. tot doel de kennis en expertise rondom Autisme en ADHD zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Het is onze missie het leven van alle mensen met een dergelijke aandoening een stukje eenvoudiger te maken door het bieden van enerzijds kwalitatief goede begeleidingsmogelijkheden, maar anderzijds ook zeker door onze kennis en expertise te delen met zoveel mogelijk geïnteresseerden. Wij hopen door het trainen en bijscholen van allerlei mensen zoals rij-instructeurs, sportleraren, begeleiders van vrijetijdsclubs, medewerkers in de kinderopvang etc. een steentje bij te kunnen dragen in het actief en prettig kunnen participeren van personen met Autisme of ADHD in onze maatschappij. Klik hier om naar de hoofdsite van het centrum te gaan (opent in nieuw scherm).


Samenwerkingspartner

Bent u rijinstructeur en wilt u zich professioneel laten bijscholen? Door onze exclusieve samenwerking met De Verkeersacademie kunt u zich hier inschrijven voor een deel van het door Spectrum Brabant ontwikkelde opleidingsaanbod op het gebied van autisme en ADHD:


Kwaliteitskeurmerk

Rijinstructeurs die zich hebben laten bijscholen in de methodieken van Spectrum Brabant (autisme-protocol en ADHD-protocol voor rijinstructeurs) kunnen een erkenning krijgen door Spectrum Nederland.

Lees meer over Spectrum Nederland en het keurmerk


Kwalificaties

Voor Spectrum Brabant komt kwaliteit en professionaliteit in alle gevallen op de eerste plaats. Er wordt dan ook continue gewerkt aan bijstelling en verbetering van het aanbod en de gebruikte methodieken. Het is de stellige overtuiging van het centrum dat zonder gebruik van eenduidige methodieken geen professionele behandeling en begeleiding geboden kan worden.

Bekijk een overzicht van de kwalificaties en organisaties