Klachten

Klachten over rij-instructeurs

Spectrum Nederland doet haar uiterste best juiste informatie te publiceren, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen aangaande de professionaliteit van de genoemde rijscholen. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de rijscholen zelf.  Echter, wanneer Spectrum Nederland middels bewijslast  (briefwisseling kandidaat-rijschool) op de hoogte wordt gesteld van onjuiste klachtafhandeling, houden wij ons het recht voor om de vermelding van de site af te halen.

De procedure (zoals voorgesteld door Consuwijzer) is als volgt:

U heeft een rijschool gekozen, want u wilt rijlessen volgen en uw rijbewijs halen. U kunt op twee manieren een overeenkomst sluiten met een rijschool:

  • U neemt een totaalpakket. Bijvoorbeeld twintig lessen, een theorie-examen en het rijexamen voor een vaste prijs.
  • U betaalt apart voor de lessen, het theorie-examen en het rijexamen. U sluit dan steeds een nieuwe overeenkomst.

Steeds meer rijscholen geven een slagingsgarantie of een rijbewijsgarantie. Als u dan niet geslaagd bent, kunt u extra lessen volgen en opnieuw examen doen. U heeft dan vooraf afgesproken wat dit kost. Meestal kunt u maar een aantal keer opnieuw examen doen. Hoe vaak u het examen over mag doen, staat in de algemene voorwaarden van de rijschool. Lees daarom deze algemene voorwaarden goed door!

Heeft u een klacht over de rijschool?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de rijlessen of de rijinstructeur. Heeft u een klacht? Dan is het vaak moeilijk te zeggen of u gelijk hebt. Misschien heeft u meer lessen nodig dan gemiddeld. Dat komt dan misschien niet alleen door de rijinstructeur.
Vindt u dat de rijinstructeur niet deskundig genoeg is? Dan moet u dat zelf bewijzen. U moet bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat de rijinstructeur fouten heeft gemaakt. En dat hij daarom niet professioneel is.
In de overeenkomst staan de afspraken die u met de rijschool hebt gemaakt. Doet de rijinstructeur niet wat u hebt afgesproken? Dan kunt u dat aan hem laten weten. U kunt hem een brief sturen waarin u schrijft dat u de overeenkomst ontbindt. U kunt ook een deel van de overeenkomst ontbinden. Als u de overeenkomst ontbindt, dan hebt u recht op uw geld terug. U kunt eventueel ook een schadevergoeding eisen, bijvoorbeeld een korting op de prijs.
De rijinstructeur moet u zo goed mogelijk lesgeven. Maar hij kan u niet beloven dat u slaagt. Hiervoor kunt u de overeenkomst niet ontbinden.

Procedure Spectrum Nederland

Spectrum Nederland adviseert u om de communicatie met de rijschool over uw klacht met ons te delen. Zij het via de mail in een CC, of door het toesturen van kopieën.
Wij kunnen de klachtafhandeling op deze wijze volgen. Bij het herhaaldelijk onzorgvuldig omgaan met de klacht kunnen wij besluiten de vermelding van de rijschool van deze website af te halen.

Heeft u een klacht over het rijexamen?

Heeft u een vraag of een klacht over het rijexamen? Dan kunt u met uw vraag of klacht naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.