Boeken over autisme

Hieronder een aantal aanbevolen boeken over autisme. Een completere lijst van boeken over Autisme kunt u vinden op de website van Spectrum Brabant. U kunt de materialen niet via deze website bestellen. De meeste materialen zijn echter eenvoudig via bijvoorbeeld bol.com te bestellen.

autisme-vanbegrijpentotbegeleiden-theopeeters

Autisme – Theo Peeters (2009)

van begrijpen tot begeleiden

De auteur heft misverstanden over autisme op en schetst met praktijkgevallen hoe een behandeling kan slagen Tiende geactualiseerde druk van dit standaardwerkEen persoon met autisme heeft het moeilijk om betekenissen te begrijpen achter de waarneming. Als je vraagt ‘Wat is er aan de hand?’ kijkt hij wellicht verbaasd naar zijn hand. Als je hem liefdevol zoent en vraagt hoe dat voelt, antwoordt hij waarschijnlijk: ‘Nat.’ Deze letterlijkheid weegt op heel zijn doen en laten: zijn communicatie, zijn sociaal gedrag, zijn begrip, zijn gevoel, zijn spel en zijn vrije tijd, kortom, op al die gebieden die ons leven zinvol maken. Ook hulpverleners en ouders hebben daardoor problemen. Ze beseffen onvoldoende hoe ingewikkeld het is om ‘normaal’ te zijn. Er is enorm veel verbeelding nodig om mensen te helpen, die lijden aan een gebrek aan verbeelding. Toch kan het, met veel geduld en inlevingsvermogen. Mensen met autisme kunnen geholpen worden als we hun problemen begrijpen.Dit boek geeft praktische tips, mogelijke oplossingen, talloze getuigenissen van ouders én personen met autisme. Theo Peeters is een internationale autoriteit op het gebied van autisme. Hij studeerde in Leuven, Brussel, Londen en North Carolina. Hij richtte het Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters in Antwerpen op en introduceerde het begrip teacch (wat staat voor een continuïteit van in autisme gespecialiseerde voorzieningen) in Nederland en België. Dit boek verscheen in twaalf talen.’Peeters valt op door zijn onopgesmukte, voor ieder begrijpelijke schrijfstijl. Zijn boek is daardoor in principe voor iedereen, die geïnteresseerd is in, of belang heeft bij het onderwerp autisme, toegankelijk. De vele voorbeelden en anekdotes maken de tekst lichter verteerbaar en vooral ook leuk om te lezen.’ Engagement, blad van de Nederlandse Vereniging voor Autisme


Autisme – Uta Frith (2009)

een korte inleiding

Wat is het verschil tussen autisme en het Asperger-syndroom? Hoe worden zij veroorzaakt en is er wat aan te doen? Waarom lijken ze steeds vaker voor te komen? Zijn we niet allemaal een beetje autistisch? Een stoornis in het autismespectrum kan gepaard gaan met bijzondere talenten, maar ook met grote problemen: rigide gedrag, beperkte interesses en minimale communicatie en interactie. Autisme is een ingrijpende stoornis die niet eenvoudig te overwinnen is.

Ondanks de toenemende bekendheid van autisme, zijn er nog steeds maar weinig harde feiten over deze stoornis. Uta Frith selecteerde voor dit boek de best houdbare onderzoeksresultaten. Ze legt uit welke sociale beperkingen autisme met zich meebrengt en hoe die veroorzaakt worden, beschrijft hoe mensen met autisme de wereld ervaren en verklaart hun gedrag. Ze sluit af met een overzicht van mogelijkheden voor behandeling en begeleiding.
Autisme – een korte inleiding is een prachtig overzicht voor ouders, partners, familieleden, hulpverleners en docenten – en voor mensen met autisme.


Autisme – Mar Wanrooij (2009)

Autisme, een slecht passend jasje

Autisme, een slecht passend jasje … Verscheidene mensen met en zonder autisme werden bevraagd over het accepteren van autisme. Achttien mensen hebben spontaan hun mening laten horen. De auteur, die zelf het syndroom van Asperger heeft, geeft kanttekeningen bij deze bundeling van meningen. Al met al ontstaat een duidelijk beeld van de soms kleine dingen die een volledige acceptatie van het eigen autisme in de weg kunnen staan. Daarnaast worden de mogelijkheden genoemd om die drempels te slechten. Autisme is inderdaad vaak een slecht passend jasje!

Mensen met autisme zowel als de professionele begeleiding kunnen hieruit zien, hoe het bij een ander werkt en een vergelijk maken met een eigen situatie en daarmee bezig gaan in het vertrouwen dat hiervan een preventieve werking uitgaat.