Actie Rijbewijs en Autisme

Rijles-en-autisme.nl sloeg de handen ineen met o.a. de non-profit campagne AutismeGeschikt en de Nederlandse Vereniging Autisme om het huidige beleid rondom autisme en rijbewijs aan de kaak te stellen. Op 15 maart 2012 is de actie beëindigd met een bezoek aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tijdens het bezoek werd de petitie overhandigd, tesamen met het AutismeRIJGeschikt-kunstwerk, ervaringen van rijinstructeurs en mensen met autisme, brief met aanbevelingen en een aanvullende brief vanuit de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Fotografie ©Irma van den Berg

Het was een prettige bijeenkomst! De betrokkenen vanuit het ministerie hadden zich goed ingelezen en o.a. deze website nauwkeurig bestudeerd. Er werden dan ook zinvolle vragen gesteld en aandachtig geluisterd naar onze aanbevelingen. De aandachtspunten zullen dan ook op korte termijn worden besproken in de tweede kamer. Het ministerie heeft beloofd in overleg te gaan met de Gezondheidsraad om opnieuw te kijken naar het huidige beleid en de (on)zinvolheid ervan. Op het moment loopt tevens een onderzoek naar de procedures binnen het CBR om gezamelijk te bekijken hoe deze optimaal afgesteld moeten worden. Naar verwachting komt de Nederlandse Vereniging van Psychiaters deze maand nog met aanbevelingen voor aanpassing van het beleid ten aanzien van mensen met ADHD. Het ministerie heeft toegezegd de Vereniging tevens advies te vragen rondom mensen met autisme. Wij zijn vooralsnog zeer tevreden met het geboekte resultaat! We blijven in gesprek met het ministerie en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Fotografie ©Irma van den Berg

Actie

Informatie over onze landelijke actie voor verbeterde regelgeving en een eerlijk beleid voor mensen met autisme die het rijbewijs willen halen en behouden.

Lees meer over de Actie Rijbewijs en Autisme

Informatie

Achtergrond informatie en artikelen; alles over autisme en het rijbewijs!Lees artikelen, maar ook blogs en discussies online via social media.

Lees de informatie over de Actie Rijbewijs en Autisme

Posters

Actieposters campagne “Mensen met autisme zijn rijgeschikt” vanuit de non-profit campagne Autisme Geschikt.

Bekijk de posters van de Actie Rijbewijs en Autisme

Kunstwerk

Bekijk het Autisme Rijgeschikt-kunstwerk en alle aanvullingen op: Mensen met autisme zijn rijgeschikt omdat…

Lees meer over het Rijgeschikt-kunstwerk

De petitie

De petitie is inmiddels afgesloten. We zijn trots op meer dan 1100 handtekeningen! Het ministerie heeft de handtekeningen inmiddels in ontvangst genomen.

Bekijk de petitie

Ervaringen

Lees hier ervaringen van rijinstructeurs, mensen met autisme en/of hun ouders en direct betrokkenen.

Lees de Ervaringen


Actie Rijbewijs en Autisme

poster-briljant-denkerVia de non-profit campagne Autisme Geschikt ondernemen we actie om het behalen en behouden van een rijbewijs voor mensen autisme aan de kaak te stellen.

Via de non-profit campagne Autisme Geschikt ondernemen we actie om het behalen en behouden van een rijbewijs voor mensen autisme aan de kaak te stellen.

Deze non-profitcampagne Autismegeschikt.nl is een initiatief van Spectrum Brabant, centrum voor zorg en onderwijs. De campagne is 100% non-profit en wijdt zich volledig aan het vergroten van kansen voor kinderen en volwassenen met autisme, én hun directe omgeving. Een mooi platform om te strijden voor een beter beleid voor mensen met autisme die het rijbewijs willen halen.

Waar strijden we voor:

 • Aanpassing regelgeving inzake periodiek herkeuren rijgeschiktheid van mensen met ASS,
 • Geen extra kosten voor mensen met ASS vanwege beperkte duur rijbewijs en herkeuring
 • Een landelijk uitgevoerd beleid omtrent de Eigen Verklaring, in plaats van een (op dit moment) sterk regio-gebonden uitgevoerd beleid.
 • Meer kennis van autisme bij examinatoren.
 • Faciliteren bijscholing betrokken rijinstructeurs
 • Een beleid waarin de nadruk ligt op de competenties en eventuele aanpassingen per individu (wat men kan), in plaats van de stoornis an sich.
 • Beleid ontwikkelen op de aanpassingsmogelijkheden voor mensen met informatieverwerkings-problematiek tijdens de rijles en het examen.

poster-hoffelijkHoe doen we dit?

 • We bundelen alle ervaringen van rijinstructeurs uit ons netwerk en de rest van het land, met als doel inzicht verkrijgen in de huidige problematiek
 • We zoeken de dialoog op met het CBR
 • We willen met alle belanghebbende partijen in gesprek om enerzijds inzicht in de problematiek te verkrijgen en anderzijds advies uit te brengen omtrent regelgeving, beleid en de uitvoering hiervan
 • We streven ernaar alle initiatieven die er op dit moment zijn rond het onderwerp samen te brengen om krachten te bundelen, middels rondetafelgesprekken.
 • We zetten onze campagne in om via social media extra aandacht voor problematiek te vragen.
  Dit doen we oa middels de beeldvormingscampagne “geschikt/niet geschikt”
 • We bieden minister Schultz van Haegen een Autismegeschikt Kunstwerk aan. In het kunstwerk ligt de nadruk op de sterke kanten van autisme.
 • Tezamen met het kunstwerk overhandigen we de minister een brief waarin bovenstaande is opgenomen, vergezeld met input van alle rijinstructeurs uit het netwerk.
 • In bovenstaande wordt de petitie “Mensen met autisme en het rijbewijs,  http://petities.nl/petitie/mensen-met-autisme-en-het-rijbewijs, meegenomen (een initiatief van Martijn Coolen).

Wat kunt u nu doen?

 • Teken de petitie!! http://petities.nl/petitie/mensen-met-autisme-en-het-rijbewijs
 • Werk mee aan het Autisme(rij)Geschikt-kunstwerk voor minister Schultz van Haegen. Beantwoord de volgende vraag: Mensen met autisme zijn rijgeschikt omdat…..
  Klik hier om je antwoord in te vullen….
 • Werk mee aan de brief voor de minister! De brief zal vergezeld gaan van een lange, hele lange lijst met input van rijinstructeurs en mensen met autisme. Klik hier om uw ervaring te melden!

Informatie over rijbewijs en autisme

We hebben zoveel mogelijk informatie voor je verzameld over rijlessen voor mensen met autisme, het invullen van de Eigen Verklaring, halen en behouden van je rijbewijs, medische keuring etc.

Artikelen

http://karinvdbosch.infoteur.nl/specials/rijbewijskeuring-en-autisme.html

Verschillende interessante (web)artikelen over de rijbewijskeuring voor mensen met een autismespectrumstoornis.


http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=34738

Lichamelijke beperking/chronische ziekte en rijbewijs

Inleiding

Mag ik een rijbewijs halen met mijn ziekte/beperking?

Mensen met een ziekte of beperking mogen niet altijd autorijden. Een arts van Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen bepaalt of u uw rijbewijs mag halen. Zij kan een aanvraag afwijzen, bijvoorbeeld bij bepaalde:

 • oogaandoeningen
 • gehoor- en evenwichtsstoornissen
 • hart- en vaatziekten
 • neurologische aandoeningen
 • psychiatrische stoornissen
 • verstandelijke beperkingen
 • lichamelijke beperkingen.

Op www.wetten.overheid.nl kunt u de Regeling eisen geschiktheid 2000 vinden. In de bijlage daarvan staat waaraan u moet voldoen om een auto of ander voertuig te mogen besturen. U vindt er ook een opsomming en beschrijving van ziektebeelden.

Krijgt u een van deze ziekten terwijl u al een rijbewijs hebt, neem dan contact op met het CBR. Twijfelt u of u met uw ziekte mag autorijden, neem ook dan contact op met het CBR.

U kunt problemen krijgen met de verzekering als u uw medische situatie niet doorgeeft aan het CBR. Het is mogelijk dat u uw rijbewijs moet inleveren als autorijden door uw ziekte of beperking te veel risico met zich meebrengt.
Soms is het wel mogelijk om met enkele aanpassingen aan de auto te blijven rijden.

Rijbewijs halen

Wat is een Eigen verklaring?

Iedereen die een rijexamen wil doen, moet eerst een Eigen verklaring invullen. Op dit formulier staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Twijfelt u of u medisch gezien wel geschikt bent om te rijden, stuur dan voordat u met rijlessen begint al een Eigen verklaring naar de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Zo voorkomt u dat u onnodig geld uitgeeft aan rijlessen. U zet rechts bovenaan de verklaring Informatie eigen verklaring en voegt daarbij een afschrift van uw persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. Ook voegt u een brief toe waarin u uw problemen uitlegt. Vermeld hierin uw telefoonnummer. Het formulier Eigen verklaring is te koop bij de rijschool, bij het CBR of bij de gemeente.

Het CBR bepaalt of u medisch gezien een motorrijtuig mag besturen. Als dat zo is, ontvangt u een Verklaring van geschiktheid. Bij de aanvraag van het praktijkexamen hoeft u dan niet opnieuw een Eigen verklaring in te dienen.

Rijbewijs halen als u een beperking hebt

Om een rijbewijs te halen moet u voor het praktijkexamen de Eigen verklaring invullen. Als u een of meer vragen op dit formulier met ‘ja’ beantwoordt, moet uw eigen arts aangeven welke gezondheidsproblemen u hebt en hoe erg ze zijn. De Eigen verklaring stuurt u op naar de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Na het insturen van de verklaring krijgt u soms een gesprek en een rijtest bij een regiokantoor van het CBR. Op die manier wordt bekeken of er aanpassingen aan uw auto nodig zijn en of u met uw beperking veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Gaat de rijtest goed dan krijgt u een Verklaring van geschiktheid. Dit is een brief waarin staat dat alles (medisch en technisch) goed is. Deze brief moet u goed bewaren.

In sommige omstandigheden, bijvoorbeeld als u een progressieve ziekte hebt, geeft de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen een rijbewijs af voor een bepaalde duur (meestal voor één, drie of vijf jaar). Als u alleen mag autorijden in een aangepaste auto, staat er een bepaalde code op uw rijbewijs. Uw rijbewijs is dan alleen geldig als u rijdt in een auto die voldoet aan de eisen.

Informatie over rijbewijs halen als u een beperking hebt, vindt u in de brochure Met een handicap veilig achter het stuur. U kunt deze brochure gratis downloaden op de website van Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Rijles voor mensen met autisme of ADHD

Voor mensen met autisme, ADHD of vergelijkbare problemen kan leren autorijden moeilijk zijn. Daarom zijn er rijscholen met gespecialiseerde rij-instructeurs. Op www.rijles-en-autisme.nl vindt u adressen van deskundige rijscholen in uw buurt.

Rijbewijs inleveren?

Moet ik mijn rijbewijs inleveren vanwege mijn ziekte/handicap?

U rijdt al jaren auto, en krijgt problemen met uw gezondheid. Wat gebeurt er nu met uw rijbewijs?
Officieel bent u niet verplicht om een ziekte of beperking te melden. Maar voor uw eigen veiligheid én de veiligheid van andere mensen in het verkeer is het wel verstandig om bij twijfel contact op te nemen met Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Als u uw gezondheidsproblemen niet meldt, kunt u gewoon blijven rijden. Maar wat gebeurt er als u door uw ziekte of beperking een ongeluk veroorzaakt? Het kan zijn dat uw verzekering de schade dan niet wil dekken.

Overleg met het CBR

Kortom, overleg met uw huisarts of het CBR als uw gezondheid achteruit gaat. Het CBR stuurt u (tegen betaling) een ‘Eigen verklaring’ toe die u invult en terugstuurt.

Keuring

Een medisch adviseur van het CBR bepaalt vervolgens of u gekeurd moet worden of dat u gewoon kunt blijven rijden. Bij een keuring kijkt de medisch adviseur of u, eventueel met enkele aanpassingen, auto kunt blijven rijden. Als dat zo is, krijgt u een aantekening op uw rijbewijs. Bij een ziekte die mogelijk erger wordt, krijgt u een rijbewijs voor bepaalde duur. U hoeft waarschijnlijk niet opnieuw rijexamen te doen, maar het kan wel handig zijn om enkele lessen te volgen in de aangepaste auto.


http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/03/24/rijexamen-van-leerling-met-asperger-afgebroken-door-cbr/

Zakken door melding Asperger tijdens praktijkexamen B

Gepubliceerd op 24-03-2011 om 13:56
Vereniging Balansdigitaal maakte deze week melding van een achttienjarige leerling die gezakt is voor zijn praktijkexamen B bij het CBR omdat hij lijdt aan Asperger. Dat kan zelfs wanneer iemand naar waarheid ‘nee’ invult op alle 10 medische vragen van de Eigen verklaring, zo meldt het CBR.
Tijdens het rijexamen kwam pas ter sprake dat de kandidaat Asperger heeft. De examinator besluit dat de jongen is gezakt voor zijn rijexamen omdat hij medisch niet geschikt is om auto te rijden.

51 reacties op “Zakken door melding Asperger tijdens praktijkexamen Bron:http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/03/24/rijexamen-van-leerling-met-asperger-afgebroken-door-cbr/


http://psychotopics.blogspot.com/2010/08/rijgeschiktheid-bij-autisme-het-cbr.html

Rijgeschiktheid bij autisme: het CBR zoekt deskundige keurende psychiaters

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft recent het advies van de betreffende commissie van de Gezondheidsraad (GR) gepubliceerd in de Staatscourant (zie paragraaf  8.11) m.b.t. de beoordeling van de rijgeschiktheid van personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

In de bijlage worden tevens de aandachtspunten beschreven die door de adviserende commissie zijn opgesteld voor de ASS keuring.

Voor ADHD patiënten zijn dergelijke eisen voor rijgeschiktheid al een aantal jaren van kracht. Dit houdt in dat zij door het CBR actief onderworpen worden aan een medische keuring door een psychiater met specifieke ADHD deskundigheid. Voor ASS patiënten lijkt nu een vergelijkbare situatie te ontstaan. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de ADHD keurende psychiaters ook specifieke deskundigheid hebben t.a.v. ASS. Het CBR is dan ook op zoek naar psychiaters die hieraan kunnen en willen voldoen.

Klik hier voor bijlages bij artikel.

Forums

http://www.autoweek.nl/forum/read.php?1,3886222

Eén van de reacties:

Op je EV zul je ja moeten antwoorden op vraag 3 en afhankelijk van je medicijngebruik ook op vraag 9. Je zult een verklaring van je specialist nodig hebben, dus van je psychiater. Mijn psychiater heeft naar het CBR een verklaring mee gestuurd dat ik geen medicijnen gebruikte, dat ik altijd al op de fiets naar school gegaan was en nooit ben plat gereden en uiteraard de diagnose helemaal uitgekauwd in DSM4 nummertjes zoals het CBR dat graag wil.

De enige beperking die het CBR mij oplegde na een rijgeschiktheidstest was dat ik automaat moest rijden. Persoonlijk binnen mijn vriendenkring zijn de enige autisten met een hand geschakeld rijbewijs zijn degenen die op hun EV niets hebben vermeld. Maar goed, automaat rijden neemt een van de meer tricky dingen weg, ik weet niet hoe goed jij bent in het doen van 4 dingen tegelijk, maar mij beviel dat zelf de olie roeren helemaal niet.

Gewoon netjes alles vermelden op je EV. Dikke kans dat ze je automaat laten rijden, let wel dat er verschil is tussen code 10.02 op je rijbewijs en code 78. Met code 78 heb je geen recht op eventuele compensatie vanuit de WVG/WMO, maar mag je wel in een semi-automaat rijden (zo’n stomme flappy-paddle-gearbox) met code 10.02 mag je niets behalve een volautomaat, maar kan je bij sommige gemeentes en zelfs bij sommige merk dealers meer regelen wat betreft je automaat.
Ford gaf in het verleden de automaat bak voor niets aan mensen met een 10.02, of ze dat nu nog doen betwijfel ik.

In de regel als jij eerlijk bent over je autisme, wil het CBR je prima helpen met het behalen van een (aangepast) rijbewijs. Een drama scenario zoals waar Geelhoed naar verwees, heeft meer te maken met het gegeven dat diegene ADHD dan autisme heeft. ADHD is een concentratie stoornis en daar is het CBR niet happig op.

Een saillant detail aan nee invullen op je EV waar ja had moeten staan, is valsheid in geschrifte en kan er voor zorgen dat je met terugwerkende kracht je rijbewijs kwijtraakt. Ik ken iemand die dat is overkomen en die zit nu met tonnen aan schulden omdat hij iemand een rolstoel in gereden heeft en ze er toen achter kwamen dat hij zijn autisme had verzwegen.
Wettelijk gezien kan liegen op je EV je 6500 euro aan boete alleen al opleveren, laat staan wat je verder nog voor gezeik krijgt over rijden zonder geldig rijbewijs en dus zonder verzekering.


http://www.theoriecursus.nl/verkeersforum/viewtopic.php?f=2&t=5861&st=0&sk=t&sd=a&start=0

Eén van de reacties:


http://www.kindmetautisme.nl/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=3106

zoals jullie misschien weten ben ik al ruim een jaar bezig met auto rijles, het gaat niet snel, kost een hoop maar ik ga nu door zetten tot ik het heb, maar daar gaat het nu even niet over.
ik dronk vandaag een kopje koffie met mijn rij instructeur bij het cbr, daar moest hij een examinator spreken over iets, deze was er niet en onder het genot van een kopje koffie vertelde hij dat hij zich schuldig voelde ergens over.
wat was het geval, hij had al een tijd een leerling, bij aanmelding had de moeder van deze jongen hem gebeld dat hij een lichte form van autisme heeft, dat hij er niet veel hinder van heeft, ook nooit behandelt door wie dan ook, maar dat hij het moeilijk heeft met veranderingen en vreemden.
deze jongen reed ondertussen perfect vertelde mijn rij instucteur, was daarom ook al en paar keer op examen geweest, de eerste keer een paar foutjes dus niet geslaagt, de tweede keer duidelijk last van de “vreemde” examinator en daardoor wat rare foutjes dus weer niet geslaagt, op aanrade van de moeder had mijn rij instructeur dus voor het derde examen doorgegeven aan de examinator dat deze jongen een lichte form van autisme heeft en dus niet op zijn gemak in deze vreemde situatie met een freemde in de auto en of de man er misschien een beetje rekening mee kon houden, dit zou de man doen, het examen ging voorbeeldig.
toe ze terug kwamen bij het cbr, zei de examinator dat hij zo kwam dat hij even iemand moest spreken, nog geen achterdocht hoewel het wel ongewoon is, maar toch niet gedacht dat het over deze leerling zou gaan.
na even wacht tijd vertelde de leerling dat hij overleg had gehad met een medisch examinator, en dat hij niet geslaagt was, omdat het hem opgevallen was dat hij autistische trekjes had (rij instructeur had het verteld, was hem beslist niet zelf opgevallen) en dat hij daarom een medische keuring moest ondergaan bij een psychiater, huisarts en daarna een rijproef moest doen, of hij wel geschikt was om aan het verkeer deel te nemen.
en hij werd er van beschuldigt het medische formulier niet goed ingevuld te hebben.
in dat formulier staan vragen of je problemen hebt met je ogen en ook o.a. of je behandelt bent geweest of nog bij een psycholoog of psychiater voor een geestesziekte of hersen afwijking.
hier had deze kandiditaat nee ingevuld, omdat hij nooi behandelt was geweest, alleen de huis arts had ook de conklusie getrokken dat hij kenmerken had van autisme, maar hier was nooit iets mee gedaan.
de jongen moest toch volgens het cbr deze vraag met ja beantwoorden.
de rij instructeur voeld zich nu schuldig, had ik nu maar niets gezegt.
ik vind het ook zo een naar verhaal dat ik het even kwijt moet.
wat vinden jullie hier nu van.


http://forum.scholieren.com/archive/index.php/t-1636956.html

Ook heb ik gezien dat bij de psychische beoordeling volgens de OPS methode dat ik iets onder gemiddeld zit, de score is 24 (27 is maximaal). Kan ik hier ongeschikt voor verklaard worden?

Probleem is namelijk dat ik ondanks dat ik alle vragen met NEE heb beantwoord toch een eigen verklaring heb moeten opsturen, heeft het voor mij als (ex) ADHD en autisme patient dit gevolgen voor het halen van mijn toekomstig rijbewijs?


http://www.autismevlaanderen.be/wg/vva/content/theoretisch-rijexamen

Eén van de reacties:


http://www.goeievraag.nl/vraag/haalbaar-diagnose-vragen-ivm-autisme.51929

Is het haalbaar een nieuwe diagnose aan te vragen ivm autisme: syndroomvan Asperger, zie toelichting?

Mijn zoon heeft het syndroom van Asperger en is met veel vallen en opstaan opgegroeid. Hij gebruikt medicatie en ivdm kreeg bij het aanvragen van zijn rij-examen een extra keuring bij een psycholoog. Uiteindelijk duren zijn rijlessen veel langer dan normaal, omdat het voor hem toch wat moeilijker is. Het CBR heeft hem nav van deze historie een soort van proef-examen afgenomen.
Volgens mijn zoon betrad de examinator de les-auto met een vooringenomen standpunt. Mensen met deze autistische stoornis zouden beter niet kunnen autorijden.
Tot zijn verbazing wist de examinator ook zijn hele medische dossier op te lepelen.
Uiteindelijk keurde ze hem onder voorbehoud af, hij zou het eventueel nog eens kunnen proberen in een schakel-auto.
Natuurlijk staan de verkeersveiligheid en zijn veiligheid voorop, dus mocht hij beter niet kunnen rijden dan moet dat ook niet gebeuren.
Anderzijds kon mijn zoon zich niet aan de indruk onttrekken dat deze mevrouw door het lezen van het medisch dossier al een beeld heeft gevormd wat niet meer realistisch is. Door allerlei goede trainingen, nieuwe medicatie en goede hulp van een psycholoog gaat het eigenlijk gewoon erg goed met hem en functioneert hij normaal in de maatschappij inclusief een volwaardige baan.
Het zou dus zinvol zijn hem opnieuw te laten diagnostiseren.
Maar hoe pak je dat het beste aan, via je huisarts, of het GGZ of anderzijds…wie heeft hierin advies.

Eén van de reacties:

Als je twijfelt aan de diagnose kan je het altijd nog een keer laten beoordelen. Maar let op, dat uw zoon met zijn diagnose Asperger goed functioneert, wil niet zeggen dat hij geen Asperger meer heeft. Hij heeft blijkbaar een manier gevonden om er goed mee om te gaan.
Als je gediagnosticeerd bent met een bepaalde stoornis, in dit geval een ontwikkelingsstoornis die niet verdwijnt, dan heeft dat voor- en nadelen. Voordeel is dat je weet waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt en dat ook gemakkelijker aan anderen kan uitleggen. Nadeel is dat mensen vooroordelen kunnen hebben over je, maar je gaat zelf ook met een andere bril naar de wereld kijken, bijv: bij alles wat niet goed lukt je stoornis de schuld geven of er van uit gaan dat anderen vanwege je diagnose op een bepaalde manier reageren. Zeker bij een stoornis uit het autistisch spectrum zie je dit veel (dan heb je meer moeite om je in te leven in een ander). Een verhaal heeft altijd twee kanten. Bij twijfel kan je ook nog contact opnemen met de examinator.
Succes!

LinkedIn

http://www.linkedin.com/groups/help-mee-Mensen-met-autisme-3981986.S.76401695?view=&gid=3981986&type=member&item=76401695&trk=eml-anet_dig-b_nd-pst_ttle-cn

help mee: Mensen met #autisme zijn rijgeschikt omdat…..

met deze aanvullingen op tegeltjes geschreven maken we voor AutismeRijgeschikt een kunstwerk voor de minister! Reageer!


http://www.linkedin.com/groups/Autisme-Geschikt-en-RijlesenAutisme-slaan-3981986.S.76401276?view=&gid=3981986&type=member&item=76401276&trk=eml-anet_dig-b_nd-pst_ttle-cn

Autisme Geschikt en Rijles-en-Autisme slaan de handen ineen om het beleid omtrent Rijbewijs, EV en autisme aan de kaak te stellen.

Autisme Geschikt Nieuwe actie: Beleid #rijbewijs en #autisme aanpassen! Kunstwerk en petitie naar minister. Kijk op http://bit.ly/q4BNiFen help mee!!

Hyves

http://autisme-en-rijbewijs.hyves.nl/


http://autismegeschikt.hyves.nl/

Blogs

http://www.gewoonuniek.com/page_1227819125625.html

‘Mijn rijbewijs wordt ingenomen, dat is je reinste discriminatie’  (Zondagsnieuws 31-10-2010)

K. heeft onlangs zijn rijbewijs gehaald. Dolgelukkig was hij hiermee. De mogelijkheid om zelfstandig te reizen wordt hem nu (tijdelijk) afgenomen. Een normaal rijbewijs is onbeperkt geldig tot het zeventigste levensjaar, maar dat van K. niet. Hij heeft autisme en hierdoor is hij overgeleverd aan de welwillendheid van instanties zoals het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Bij mensen met een psychische stoornis, waar autisme onder valt, bepaalt het CBR hoe lang een rijbewijs geldig is. Het roze papiertje van de twintigjarige is slechts zes maanden geldig bevonden. “We hebben in juli een aanvraag gedaan bij het CBR voor verlenging van het rijbewijs. Die aanvraag ligt daar nu nog en K’s rijbewijs is nog maar een kleine week geldig”, aldus zijn moeder.
“Voor K. met rijlessen begon, wisten we niet dat dit zo geregeld is. Onze zoon wordt hierdoor nu en in de toekomst op hoge kosten gejaagd en er is sprake van veel frustratie en onzekerheid. We hebben namelijk geen idee hoe lang het nog duurt voordat zijn rijbewijs verlengd wordt en we weten ook nog niet voor hoe lang dit keer. Wettelijk gezien mag het CBR vier maanden doen over een nieuwe aanvraag voor verlenging. Dat is bepaald door de nationale ombudsman. We hebben de pech gehad dat de aanvraag één maand bij de huisarts gelegen heeft in verband met vakantie. Daarna kon deze pas naar het CBR gestuurd worden. Daar ligt de aanvraag voor verlenging nu alweer drie maanden. We hebben het CBR nu al meerdere malen gebeld, maar telkens krijgen we geen reactie en geen nieuwe informatie.”
De ouders van K. maken zich zorgen, ook over de toekomst van hun zoon. “Zijn rijbewijs loopt bijna af en hij zal dan weer als een kind door zijn ouders overal naartoe gebracht moeten worden. Dit zorgt voor een deuk in zijn zelfvertrouwen. Hij was zo blij met zijn rijbewijs omdat hij hierdoor onafhankelijk kon zijn. Hij voelde zich een volwaardig mens omdat hij, net als veel leeftijdsgenoten, zijn rijbewijs gehaald had. K. zelf ziet het als discriminatie van mensen met een beperking. “Ik ben toch niet voor niks geslaagd. Dat betekent toch dat ik prima rijd?”
K’s ouders zijn niet te spreken over de manier waarop instellingen, zoals het CBR, omgaan met mensen met een beperking. “Door de beperking van onze zoon, waardoor het rijbewijs steeds voor korte tijd afgegeven wordt, draaien we op voor de kosten van medische rijtesten, psychologische keuringen en ga zo nog maar even door.” Een woordvoer van het CBR laat weten: “Voor de beoordeling van de geschiktheid is een specialistisch rapport vereist, opgesteld door een psychiater met kennis en ervaring op het gebied van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van een checklist met risicofactoren van artsen. Het kunnen plannen en organiseren van gedrag, het kunnen verdelen van aandacht en het hebben van overzicht zijn hier voorbeelden van.”
De ouders van K. betaalden dit jaar ongeveer zeshonderd euro aan extra kosten voor tests, keuringen en andere formaliteiten. De woordvoerder vertelt dat deze kosten voor eigen rekening zijn. “Sommige verzekeringen hebben daar vergoedingen voor afgesproken in de polis”, aldus het CBR. Moeder K.: “Voor mensen met een beperking die dit zelf moeten betalen, kan dit problematisch zijn. Deze mensen hebben over het algemeen een lager inkomen of een uitkering. Ik ken genoeg ouders die kampen met dezelfde problemen als wij. Net zoals zoveel anderen is K. aan de willekeur van het CBR overgeleverd omdat zij, op advies van de medische afdeling, bepalen voor hoe lang een rijbewijs verlengd wordt. Naar onze mening houden de medische afdeling van het CBR en de medisch specialisten elkaar de hand boven het hoofd. Op deze manier houden ze elkaar aan het werk.”


http://www.gewoonuniek.com/page_1302300942259.html

29 okt. 2010

Mijn zoon met ASS heeft op 30 maart zijn rijbewijs gehaald. Dit na 80 lessen, aanvragen medische verklaring (23 euro) 3 medische rijtesten en een bezoek aan de zenuwarts (213 euro!). Dit rijbewijs werd geldig gemaakt voor 7 maanden. In juni van dit jaar hebben we bericht gekregen van het CBR dat het nieuwe rijbewijs aangevraagd moest worden. We hebben meteen een nieuwe medische verklaring (23 euro) naar de huisarts gebracht die er eerst haar zegen over moest geven. De medische verklaring heeft een maand bij de huisarts gelegen en is op 29 juli bij het cbr binnen gekomen. Wij hebben vaak gebeld dat het rijbewijs van mijn zoon afliep op 1 november maar we kregen via de helpdeskmedewerkers steeds het antwoord dat de medische verklaring binnen was maar dat zij er 4 maanden over mochten doen!

Eindelijk een brief ontvangen op 29 oktober! Mijn zoon moest weer een afspraak maken met de zenuwarts(2x binnen een jaar!). Dit gesprek vond plaats op 4 november! (wederom 213 euro). Is niet terug te krijgen via de ziektekosten verzekering. De arts zou zijn bevindingen met spoed sturen naar het CBR. Diverse malen gebeld. Eenmaal werd zelfs de hoorn opgegooid omdat ze het onterecht vonden dat ik boos was!!
Na 2 weken bellen kwam eindelijk(20 nov) de verlossende brief, Mijn zoon mocht zijn rijbewijs gaan halen op het gemeentehuis. Op maandag 22 november naar het gemeentehuis geweest en het rijbewijs met spoed aangevraagd (73 euro). Na twee dagen eindelijk het rijbewijs weer. Dit keer voor 3 jaar. In totaal heeft mijn zoon 3.5 week zonder rijbewijs gezeten. Een week voor de termijn van 4 maanden die het CBR erover mag doen!

Wij vinden het belachelijk dat je gediscrimineerd wordt alleen omdat je ASS hebt. Niemand kijkt hoe je rijdt, niemand kijkt of je ongelukken gemaakt hebt, niemand kijkt of je bekeuringen hebt gehad. Er wordt geoordeeld naar de stempel ASS. Ik als moeder vind het belachelijk dat dat zo gaat. Ook voor wat betreft de kosten. In een jaar tijd hebben we ruim 600 euro aan extra kosten gemaakt die iemand zonder stempel niet hoeft te maken voor zijn rijbewijs.
Wanneer de regelmakers vinden dat mensen met autisme steeds onderzocht moeten worden, laten ze dan ook zelf de kosten dragen en deze niet de groep mensen zoals de mensen met ASS ervoor op laten draaien. Juist deze mensen hebben vaak een lager inkomen of een Wajong uitkering en dan heb ik het nog niet eens over alle stress en gedoe die erbij komt kijken!

WIJ LATEN HET ER NIET BIJ ZITTEN!

Mensen met autisme hebben hetzelfde rij-examen gehad als mensen zonder autisme, zij kunnen dus net zo goed rijden. Mensen met autisme zijn meestal veel beter in het houden aan de verkeersregels. Zij hebben ook recht op een rijbewijs voor onbepaalde tijd!

Downloads

Klik hier voor een overzicht met links naar alle beschikbare downloads.