Publicatie NIEUW in Nederland: Trainingsaanbod autisme en verwante problemen tijdens de rijles

Spectrum Nederland,  Expertisecentrum Autisme en ADHD, heeft een professioneel opleidingsaanbod ontwikkeld zodat de instructeurs met meer vertrouwen hun kandidaten met autisme, ADHD en verwante problemen tegemoet kunnen treden.

De training wordt verzorgd in alle regio’s in Nederland.

Basis-workshop “omgaan met autisme en verwante problemen tijdens de rijles”
De totale kosten bedragen €199,- per deelnemer. Na deelname ontvangt de instructeur een certificaat, wordt de rijschool vermeld op de website www.rijles-en-autisme.nl (als zijnde een rijschool met basiskennis  incl. link) en beschikt de instructeur over concrete handvatten met betrekking tot de omgang met kandidaten met specifieke problemen door autisme, of aanverwante leerproblemen.

Gespecialiseerde training Autisme en Rijles
De totale kosten bedragen  €499,- per deelnemer.
Men kan zich hiervoor inschrijven, nadat men de basis-workshop gevolgd heeft.
In deze training wordt dieper ingegaan op de aard van de stoornis en de gevolgen die dit heeft voor de kandidaat met autisme. Instructeurs worden getraind aan de hand van de meest recente theorieën.
Heel specifiek wordt de link gelegd tussen methodieken die de instructeur voor handen heeft  (bijv. RIS) en methodieken die specifiek kunnen worden ingezet om een kandidaat met autisme te ondersteunen.
Instructeurs die de training hebben gevolgd , kunnen werken met een speciaal ontwikkeld ‘autismeprotocol rijles’.
Tevens  inbegrepen:

  • Een instructeurhandboek
  • Een werkmap voor leerlingen met autisme
  • Een autismeprotocol
  • Persoonlijk certificaat ‘rij-instructeur met specifieke kennis’

Uitgebreide vermelding als zijnde ‘Rijschool met specifieke kennis en vaardigheden op gebied van Autisme’+ link op de website www.rijles-en-autisme.nl.
Wanneer u zich inschrijft voor zowel de workshop als de training, ontvangt u 10% korting op de training gespecialiseerde kennis.

Tevens is het mogelijk vermeld te worden als zijnde  “Rij-specialist Autisme” door het bijwonen van de jaarlijkse terugkomdag.  Tijdens deze jaarlijkse bijscholingsdag presenteren we u de meest recente inzichten en nieuwe methodieken.