Rijles met Autisme & ADHD

Hèt platform waar rij-instructeurs met specialisatie op het gebied van Autisme en ADHD zich kunnen profileren en vindbaar zijn voor kandidaten.

Ik zoek een rijschool

Voor rijles-kandidaten

Zoek een een erkende of bijgeschoolde rijinstructeur op het gebied van autisme en ADHD.

Zoeken

Ik wil me bijscholen

Voor rijles-instructeurs

Wilt u zich als rijinstructeurs bijscholen zodat u leerlingen met autisme of ADHD beter kunt helpen?

Bijscholen

Rijschool vermelden

Voor rijles-instructeurs

Wilt u zich als rijinstructeur vermelden op de website van Rijles-en-autisme.nl. Meld u dan nu aan.

Vermelden

Rijles-en-Autisme.nl

voor rijles-kandidaten en rij-instructeurs

Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen zijn vaak even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Op deze website kun je kijken welke rijschool in jouw omgeving zich heeft bijgeschoold in het lesgeven aan kandidaten met Autisme, ADHD of aanverwante problemen. Klik hier voor meer informatie over de verschillende kennisniveaus van de rij-instructeurs en welke vaardigheden je van hen kunt verwachten.

Rijopleiders / rij-instructeurs kunnen zich op deze website laten vermelden als rijinstructeur met basiskennis, gevorderde kennis of als erkend rijinstructeur, afhankelijk van mate van bijscholing en ervaring.