image
image
image
image

Actie Autisme en Rijgeschiktheid - de campagne

klik hier voor de brief met aanbevelingen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Alles over autisme en het halen en behouden van het rijbewijs

Rijles-en-autisme.nl sloeg de handen ineen met o.a. de non-profit campagne AutismeGeschikt en de Nederlandse Vereniging Autisme om het huidige beleid rondom autisme en rijbewijs aan de kaak te stellen. Op 15 maart 2012 is de actie beëindigd met een bezoek aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tijdens het bezoek werd de petitie overhandigd, tesamen met het AutismeRIJGeschikt-kunstwerk, ervaringen van rijinstructeurs en mensen met autisme, brief met aanbevelingen en een aanvullende brief vanuit de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Fotografie ©Irma van den Berg

Het was een prettige bijeenkomst! De betrokkenen vanuit het ministerie hadden zich goed ingelezen en o.a. deze website nauwkeurig bestudeerd. Er werden dan ook zinvolle vragen gesteld en aandachtig geluisterd naar onze aanbevelingen. De aandachtspunten zullen dan ook op korte termijn worden besproken in de tweede kamer. Het ministerie heeft beloofd in overleg te gaan met de Gezondheidsraad om opnieuw te kijken naar het huidige beleid en de (on)zinvolheid ervan. Op het moment loopt tevens een onderzoek naar de procedures binnen het CBR om gezamelijk te bekijken hoe deze optimaal afgesteld moeten worden. Naar verwachting komt de Nederlandse Vereniging van Psychiaters deze maand nog met aanbevelingen voor aanpassing van het beleid ten aanzien van mensen met ADHD. Het ministerie heeft toegezegd de Vereniging tevens advies te vragen rondom mensen met autisme. Wij zijn vooralsnog zeer tevreden met het geboekte resultaat! We blijven in gesprek met het ministerie en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Fotografie ©Irma van den Berg

 

Actie autisme en rijbewijs Informatie over onze landelijke actie voor verbeterde regelgeving en een eerlijk beleid voor mensen met autisme die het rijbewijs willen halen en behouden.
   
Informatie autisme en rijbewijs Achtergrond informatie en artikelen; alles over autisme en het rijbewijs!Lees artikelen, maar ook blogs en discussies online via social media.
   
Posters autisme en rijbewijs Actieposters campagne "Mensen met autisme zijn rijgeschikt" vanuit de non-profit campagne Autisme Geschikt.
   
Kunstwerk autisme en rijbewijs Bekijk het Autisme Rijgeschikt-kunstwerk en alle aanvullingen op: Mensen met autisme zijn rijgeschikt omdat...
   
Petitie autisme en rijbewijs De petitie is inmiddels afgesloten. We zijn trots op meer dan 1100 handtekeningen! Het ministerie heeft de handtekeningen inmiddels in ontvangst genomen.
   
Ervaringen autisme en rijbewijs Lees hier ervaringen van rijinstructeurs, mensen met autisme en/of hun ouders en direct betrokkenen.

 

 


Actie Rijbewijs en Autisme

Via de non-profit campagne Autisme Geschikt ondernemen we actie om het behalen en behouden van een rijbewijs voor mensen autisme aan de kaak te stellen.

Via de non-profit campagne Autisme Geschikt ondernemen we actie om het behalen en behouden van een rijbewijs voor mensen autisme aan de kaak te stellen.

Deze non-profitcampagne Autismegeschikt.nl is een initiatief van Spectrum Brabant, centrum voor zorg en onderwijs. De campagne is 100% non-profit en wijdt zich volledig aan het vergroten van kansen voor kinderen en volwassenen met autisme, én hun directe omgeving. Een mooi platform om te strijden voor een beter beleid voor mensen met autisme die het rijbewijs willen halen.

Waar strijden we voor:

 • Aanpassing regelgeving inzake periodiek herkeuren rijgeschiktheid van mensen met ASS,
 • Geen extra kosten voor mensen met ASS vanwege beperkte duur rijbewijs en herkeuring
 • Een landelijk uitgevoerd beleid omtrent de Eigen Verklaring, in plaats van een (op dit moment) sterk regio-gebonden uitgevoerd beleid.
 • Meer kennis van autisme bij examinatoren.
 • Faciliteren bijscholing betrokken rijinstructeurs
 • Een beleid waarin de nadruk ligt op de competenties en eventuele aanpassingen per individu (wat men kan), in plaats van de stoornis an sich.
 • Beleid ontwikkelen op de aanpassingsmogelijkheden voor mensen met informatieverwerkings-problematiek tijdens de rijles en het examen.

Hoe doen we dit?

 • We bundelen alle ervaringen van rijinstructeurs uit ons netwerk en de rest van het land, met als doel inzicht verkrijgen in de huidige problematiek
 • We zoeken de dialoog op met het CBR
 • We willen met alle belanghebbende partijen in gesprek om enerzijds inzicht in de problematiek te verkrijgen en anderzijds advies uit te brengen omtrent regelgeving, beleid en de uitvoering hiervan
 • We streven ernaar alle initiatieven die er op dit moment zijn rond het onderwerp samen te brengen om krachten te bundelen, middels rondetafelgesprekken.
 • We zetten onze campagne in om via social media extra aandacht voor problematiek te vragen.
  Dit doen we oa middels de beeldvormingscampagne “geschikt/niet geschikt”
 • We bieden minister Schultz van Haegen een Autismegeschikt Kunstwerk aan. In het kunstwerk ligt de nadruk op de sterke kanten van autisme.
 • Tezamen met het kunstwerk overhandigen we de minister een brief waarin bovenstaande is opgenomen, vergezeld met input van alle rijinstructeurs uit het netwerk.
 • In bovenstaande wordt de petitie “Mensen met autisme en het rijbewijs,  http://petities.nl/petitie/mensen-met-autisme-en-het-rijbewijs, meegenomen (een initiatief van Martijn Coolen).

 

Wat kunt u nu doen?
 • Teken de petitie!! http://petities.nl/petitie/mensen-met-autisme-en-het-rijbewijs

 • Werk mee aan het Autisme(rij)Geschikt-kunstwerk voor minister Schultz van Haegen. Beantwoord de volgende vraag: Mensen met autisme zijn rijgeschikt omdat.....
  Klik hier om je antwoord in te vullen....

 • Werk mee aan de brief voor de minister! De brief zal vergezeld gaan van een lange, hele lange lijst met input van rijinstructeurs en mensen met autisme. Klik hier om uw ervaring te melden!

 


Informatie over rijbewijs en autisme

We hebben zoveel mogelijk informatie voor je verzameld over rijlessen voor mensen met autisme, het invullen van de Eigen Verklaring, halen en behouden van je rijbewijs, medische keuring etc.

 


Artikelen

 

http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/03/24/rijexamen-van-leerling-met-asperger-afgebroken-door-cbr/

Zakken door melding Asperger tijdens praktijkexamen B

Vereniging Balansdigitaal maakte deze week melding van een achttienjarige leerling die gezakt is voor zijn praktijkexamen B bij het CBR omdat hij lijdt aan Asperger. Dat kan zelfs wanneer iemand naar waarheid ‘nee’ invult op alle 10 medische vragen van de Eigen verklaring, zo meldt het CBR.

51 reacties op “Zakken door melding Asperger tijdens praktijkexamen B”: http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/03/24/rijexamen-van-leerling-met-asperger-afgebroken-door-cbr/

 

http://psychotopics.blogspot.com/2010/08/rijgeschiktheid-bij-autisme-het-cbr.html

Rijgeschiktheid bij autisme: het CBR zoekt deskundige keurende psychiaters

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft recent het advies van de betreffende commissie van de Gezondheidsraad (GR) gepubliceerd in de Staatscourant (zie paragraaf  8.11) m.b.t. de beoordeling van de rijgeschiktheid van personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

In de bijlage worden tevens de aandachtspunten beschreven die door de adviserende commissie zijn opgesteld voor de ASS keuring.

Voor ADHD patiënten zijn dergelijke eisen voor rijgeschiktheid al een aantal jaren van kracht. Dit houdt in dat zij door het CBR actief onderworpen worden aan een medische keuring door een psychiater met specifieke ADHD deskundigheid. Voor ASS patiënten lijkt nu een vergelijkbare situatie te ontstaan. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de ADHD keurende psychiaters ook specifieke deskundigheid hebben t.a.v. ASS. Het CBR is dan ook op zoek naar psychiaters die hieraan kunnen en willen voldoen.

Klik hier voor bijlages bij artikel.

 


Bruikbare discussies op forums

http://www.autoweek.nl/forum/read.php?1,3886222

Eén van de reacties:

 

 

http://www.theoriecursus.nl/verkeersforum/viewtopic.php?f=2&t=5861&st=0&sk=t&sd=a&start=0

Eén van de reacties:

 

 

http://forum.scholieren.com/archive/index.php/t-1636956.html

 

http://www.autismevlaanderen.be/wg/vva/content/theoretisch-rijexamen

Eén van de reacties:

 

 


LinkedIn

http://www.linkedin.com/groups/help-mee-Mensen-met-autisme-3981986.S.76401695?view=&gid=3981986&type=member&item=76401695&trk=eml-anet_dig-b_nd-pst_ttle-cn

help mee: Mensen met #autisme zijn rijgeschikt omdat.....

met deze aanvullingen op tegeltjes geschreven maken we voor AutismeRijgeschikt een kunstwerk voor de minister! Reageer!

http://www.linkedin.com/groups/Autisme-Geschikt-en-RijlesenAutisme-slaan-3981986.S.76401276?view=&gid=3981986&type=member&item=76401276&trk=eml-anet_dig-b_nd-pst_ttle-cn

Autisme Geschikt en Rijles-en-Autisme slaan de handen ineen om het beleid omtrent Rijbewijs, EV en autisme aan de kaak te stellen.

Autisme Geschikt Nieuwe actie: Beleid #rijbewijs en #autisme aanpassen! Kunstwerk en petitie naar minister. Kijk op http://bit.ly/q4BNiFen help mee!!

 

 


 

Hyves

 

http://autisme-en-rijbewijs.hyves.nl/

http://autismegeschikt.hyves.nl/

 

 

 


Blogs

http://www.gewoonuniek.com/page_1227819125625.html

‘Mijn rijbewijs wordt ingenomen, dat is je reinste discriminatie’  (Zondagsnieuws 31-10-2010)

K. heeft onlangs zijn rijbewijs gehaald. Dolgelukkig was hij hiermee. De mogelijkheid om zelfstandig te reizen wordt hem nu (tijdelijk) afgenomen. Een normaal rijbewijs is onbeperkt geldig tot het zeventigste levensjaar, maar dat van K. niet. Hij heeft autisme en hierdoor is hij overgeleverd aan de welwillendheid van instanties zoals het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). 
Bij mensen met een psychische stoornis, waar autisme onder valt, bepaalt het CBR hoe lang een rijbewijs geldig is. Het roze papiertje van de twintigjarige is slechts zes maanden geldig bevonden. “We hebben in juli een aanvraag gedaan bij het CBR voor verlenging van het rijbewijs. Die aanvraag ligt daar nu nog en K’s rijbewijs is nog maar een kleine week geldig”, aldus zijn moeder. 
“Voor K. met rijlessen begon, wisten we niet dat dit zo geregeld is. Onze zoon wordt hierdoor nu en in de toekomst op hoge kosten gejaagd en er is sprake van veel frustratie en onzekerheid. We hebben namelijk geen idee hoe lang het nog duurt voordat zijn rijbewijs verlengd wordt en we weten ook nog niet voor hoe lang dit keer. Wettelijk gezien mag het CBR vier maanden doen over een nieuwe aanvraag voor verlenging. Dat is bepaald door de nationale ombudsman. We hebben de pech gehad dat de aanvraag één maand bij de huisarts gelegen heeft in verband met vakantie. Daarna kon deze pas naar het CBR gestuurd worden. Daar ligt de aanvraag voor verlenging nu alweer drie maanden. We hebben het CBR nu al meerdere malen gebeld, maar telkens krijgen we geen reactie en geen nieuwe informatie.” 
De ouders van K. maken zich zorgen, ook over de toekomst van hun zoon. “Zijn rijbewijs loopt bijna af en hij zal dan weer als een kind door zijn ouders overal naartoe gebracht moeten worden. Dit zorgt voor een deuk in zijn zelfvertrouwen. Hij was zo blij met zijn rijbewijs omdat hij hierdoor onafhankelijk kon zijn. Hij voelde zich een volwaardig mens omdat hij, net als veel leeftijdsgenoten, zijn rijbewijs gehaald had. K. zelf ziet het als discriminatie van mensen met een beperking. “Ik ben toch niet voor niks geslaagd. Dat betekent toch dat ik prima rijd?” 
K's ouders zijn niet te spreken over de manier waarop instellingen, zoals het CBR, omgaan met mensen met een beperking. “Door de beperking van onze zoon, waardoor het rijbewijs steeds voor korte tijd afgegeven wordt, draaien we op voor de kosten van medische rijtesten, psychologische keuringen en ga zo nog maar even door.” Een woordvoer van het CBR laat weten: “Voor de beoordeling van de geschiktheid is een specialistisch rapport vereist, opgesteld door een psychiater met kennis en ervaring op het gebied van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van een checklist met risicofactoren van artsen. Het kunnen plannen en organiseren van gedrag, het kunnen verdelen van aandacht en het hebben van overzicht zijn hier voorbeelden van.” 
De ouders van K. betaalden dit jaar ongeveer zeshonderd euro aan extra kosten voor tests, keuringen en andere formaliteiten. De woordvoerder vertelt dat deze kosten voor eigen rekening zijn. “Sommige verzekeringen hebben daar vergoedingen voor afgesproken in de polis”, aldus het CBR. Moeder K.: “Voor mensen met een beperking die dit zelf moeten betalen, kan dit problematisch zijn. Deze mensen hebben over het algemeen een lager inkomen of een uitkering. Ik ken genoeg ouders die kampen met dezelfde problemen als wij. Net zoals zoveel anderen is K. aan de willekeur van het CBR overgeleverd omdat zij, op advies van de medische afdeling, bepalen voor hoe lang een rijbewijs verlengd wordt. Naar onze mening houden de medische afdeling van het CBR en de medisch specialisten elkaar de hand boven het hoofd. Op deze manier houden ze elkaar aan het werk.”

 

 

http://www.gewoonuniek.com/page_1302300942259.html

 
Mijn zoon met ASS heeft op 30 maart zijn rijbewijs gehaald. Dit na 80 lessen, aanvragen medische verklaring (23 euro) 3 medische rijtesten en een bezoek aan de zenuwarts (213 euro!). Dit rijbewijs werd geldig gemaakt voor 7 maanden. In juni van dit jaar hebben we bericht gekregen van het CBR dat het nieuwe rijbewijs aangevraagd moest worden. We hebben meteen een nieuwe medische verklaring (23 euro) naar de huisarts gebracht die er eerst haar zegen over moest geven. De medische verklaring heeft een maand bij de huisarts gelegen en is op 29 juli bij het cbr binnen gekomen. Wij hebben vaak gebeld dat het rijbewijs van mijn zoon afliep op 1 november maar we kregen via de helpdeskmedewerkers steeds het antwoord dat de medische verklaring binnen was maar dat zij er 4 maanden over mochten doen! 

Eindelijk een brief ontvangen op 29 oktober! Mijn zoon moest weer een afspraak maken met de zenuwarts(2x binnen een jaar!). Dit gesprek vond plaats op 4 november! (wederom 213 euro). Is niet terug te krijgen via de ziektekosten verzekering. De arts zou zijn bevindingen met spoed sturen naar het CBR. Diverse malen gebeld. Eenmaal werd zelfs de hoorn opgegooid omdat ze het onterecht vonden dat ik boos was!! 
Na 2 weken bellen kwam eindelijk(20 nov) de verlossende brief, Mijn zoon mocht zijn rijbewijs gaan halen op het gemeentehuis. Op maandag 22 november naar het gemeentehuis geweest en het rijbewijs met spoed aangevraagd (73 euro). Na twee dagen eindelijk het rijbewijs weer. Dit keer voor 3 jaar. In totaal heeft mijn zoon 3.5 week zonder rijbewijs gezeten. Een week voor de termijn van 4 maanden die het CBR erover mag doen! 

Wij vinden het belachelijk dat je gediscrimineerd wordt alleen omdat je ASS hebt. Niemand kijkt hoe je rijdt, niemand kijkt of je ongelukken gemaakt hebt, niemand kijkt of je bekeuringen hebt gehad. Er wordt geoordeeld naar de stempel ASS. Ik als moeder vind het belachelijk dat dat zo gaat. Ook voor wat betreft de kosten. In een jaar tijd hebben we ruim 600 euro aan extra kosten gemaakt die iemand zonder stempel niet hoeft te maken voor zijn rijbewijs. 
Wanneer de regelmakers vinden dat mensen met autisme steeds onderzocht moeten worden, laten ze dan ook zelf de kosten dragen en deze niet de groep mensen zoals de mensen met ASS ervoor op laten draaien. Juist deze mensen hebben vaak een lager inkomen of een Wajong uitkering en dan heb ik het nog niet eens over alle stress en gedoe die erbij komt kijken! 

WIJ LATEN HET ER NIET BIJ ZITTEN! 

Mensen met autisme hebben hetzelfde rij-examen gehad als mensen zonder autisme, zij kunnen dus net zo goed rijden. Mensen met autisme zijn meestal veel beter in het houden aan de verkeersregels. Zij hebben ook recht op een rijbewijs voor onbepaalde tijd!
 

 

 


Downloads

Klik hier voor een overzicht met links naar alle beschikbare downloads.


 

 

 

 

 

 

 

 

©2011 | rijbewijs en autisme | rijbewijs halen met autisme | eigen verklaring autisme | CBR en autisme

image
Top of Page